Súťaž bola ukončená.

Gratulujeme všetkým 30 výhercom.

Pomoc

Ak tu nenájdete odpoveď na svoju otázku, radi vám odpovieme na:
bonusklub@slovnaft.sk

Môžem sa zúčastniť na súťaži, aj keď nemám BONUS kartu?

Bohužiaľ, nie. Podmienkou na registráciu do súťaže je BONUS karta, ktorá je členskou kartou BONUS klubu.

Kde získam BONUS kartu?

Môžete o ňu požiadať na ktorejkoľvek čerpacej stanici Slovnaftu.

Aká je veková hranica na účasť v súťaži?

Do súťaže sa môžu zapojiť len osoby staršie ako 18 rokov, keďže členom BONUS klubu a držiteľom BONUS karty sa môže stať iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov.

Ako sa počíta hodnota dennej výhry?

Počet natankovaných litrov pri nákupe v daný deň × hodnota výhry pre jednotlivé palivá. Celková suma výhry je zaokrúhlená na celé číslo nahor. Príklady výpočtu výhry:

  • 62,93 litra paliva EVO = 62,93 x 50 €, t. j. výhra: 2 500 € (maximálne denná výhra je za 50 litrov paliva),
  • 36,83 litra paliva EVO PLUS = 36,83 x 100 €, t. j. výhra: 3 683 €.

Kedy som zaradený do žrebovania?

Každý súťažiaci je automaticky zaradený do žrebovania odo dňa registrácie do súťaže a vždy v deň tankovania od 1. 8. do 13. 9. 2020. Príklad:

Do súťaže ste sa zaregistrovali 27. 7. 2020 a následne zrealizovali nákup paliva v týchto dňoch: 1. 8. 2020, 10. 8. 2020 a 23. 8. 2020. Do žrebovania budete zaradený automaticky 3x, a to za tieto dni: 1. 8. 2020, 10. 8. 2020 a 23. 8. 2020.

Môžem sa zapojiť do súťaže, ak som požiadal o BONUS kartu na čerpacej stanici, vyplnil registračný formulár do BONUS klubu, ale moja karta ešte nebola registrovaná v BONUS klube?

Áno, do súťaže sa môžu zapojiť aj žiadatelia o BONUS kartu, ktorých karta zatiaľ nebola registrovaná v BONUS klube. Stačí BONUS kartu zaregistrovať do súťaže na www.stastnyliter.sk a následne ju použiť pri tankovaní.

Kedy bude prebiehať žrebovanie?

Žrebovanie bude prebiehať každý deň od 2. 8. 2020 do 14. 9. 2020, a to vždy za predchádzajúci deň. Žrebovanie prebehne počas dňa. Výhercovia budú zverejnení na internetovej stránke www.stastnyliter.sk a zároveň kontaktovaní na telefónnom čísle, ktoré uviedli v registračnom formulári k súťaži.

Stačí, ak sa do súťaže zaregistrujem len raz?

Áno, stačí, ak sa zaregistrujete do súťaže so svojou BONUS kartou iba jedenkrát. Od momentu registrácie budete automaticky zaradený do žrebovania, a to vždy za deň, v ktorom ste realizovali nákup palív so svojou BONUS kartou v období trvania súťaže.

Ktorý nákup je zaradený do žrebovania?

Do žrebovania je zaradený iba nákup palív EVO, EVO PLUS a ECO+ Autoplyn, pri ktorom sa zákazník identifikoval BONUS kartou. Nákupy, pri ktorých nebude použitá BONUS karta, sa do žrebovania nezaradia.

Môžem vyhrať aj opakovane?

Áno, čím častejšie tankujete, tým je vaša šanca na opakovanú výhru vyššia.

Čo ak natankujem v jeden deň viackrát?

Vaša šanca na výhru sa tým v daný deň zvyšuje. Ak natankujete 2-krát, napríklad 30 litrov paliva EVO PLUS a 40 litrov paliva EVO, vaša šanca na výhru bude dvojnásobná. Môžete vyhrať 30x po 100 € alebo 40x po 50 € v závislosti od toho, ktorý váš nákup bude vyžrebovaný.

Kto je oprávnený výhru prevziať?

Výhra bude poskytnutá výlučne držiteľovi BONUS karty, ktorého údaje sú evidované v systéme BONUS klubu.

1
2
3

Registrácia do súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť len držiteľ BONUS karty.
Prosím, zadajte číslo svojej BONUS karty:

Táto BONUS karta už bola zaregistrovaná do súťaže Šťastný liter. Každé vaše tankovanie uskutočnené od 1.8. do 13.9. 2020 bude automaticky zaradené do žrebovania. V prípade výhry vás budeme kontaktovať telefonicky.

Ak ste túto registráciu nevykonali vy a ste držiteľom BONUS karty, prosím, napíšte na info@stastnyliter.sk

Neplatné číslo BONUS karty: Prosím, uistite sa, že ste číslo zadali správne.

Dosiahli ste limit neúspešných pokusov. Prosím, skúste to znova o 5 minút.

Prosím, dokončite registráciu a vyplňte
nasledujúce údaje.

V prípade výhry vás budeme kontaktovať na uvedenom tel. čísle a prostredníctvom e-mailu.

E-mailová adresa:
Telefónne číslo:
Obec:
Meno držiteľa BONUS karty:
Priezvisko držiteľa BONUS karty:

Vyplňené údaje budú doplnené, resp. aktualizované aj v rámci vášho profilu člena BONUS klubu.

Dokončenie registrácie

Ďakujeme. Na úspešné dokončenie registrácie bol na váš e-mail zaslaný overovací odkaz. Doručenie e-mailu môže trvať aj 15 minút.

Overenie je podmienkou na zaradenie do súťaže.

Zavrieť